دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

نقطه هشتمخودت
خودت

اصلا یکی از دلایل یقینم پای کروی بودن زمین همینه! که هرچی از شر خودت فرار می‌کنی باز بنا به مناسبات گِرد بودن آفرینش، یک بعدازظهر خیس و خسته به خودت برمیگردی. بی‌خبر به خودت می‌رسی و مثل یک مادر همیشه پذیرا خود خسته از بُریدنت رو در آغوش می‌گیری بهش پناه می‌دی، خودت باز می‌شی منبع امید برای ادامه دادن، برای دوباره خواستن‌های پوچت، باز نفرت، باز فرار شبانه از خودت...و این داستان ادامه داره، چون هرچقدر هم که حاصل مساحت زمین رو در محیطش جمع و تفریق و ضرب و تقسیم کنی باز زمین گِرده و به هیولای درونت می‌رسی.پانوشت: ژنرال برگشت گفت هرآدم مزخرفی هم که باشی دست کم زیاده خواهی، آینده برای حیاتش نیاز داره به زن‌هایی که زیاده خواهن و برای به دست آوردن عقل رو می‌اندازن سطل زباله. خر شدم.

خودت

نقطه هشتممنبع : Falling slowlyنقطه هشتم
برچسب ها : خودت


مطالب مرتبط